Security Guard - blog o bezpieczeństwie i zabezpieczeniach

securityguard

 

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Kto może dokonać wpisu na listę i na czyj wniosek? Kiedy można zostać skreślonym z listy i na jakiej podstawie? Jeśli nie pracuję w ochronie od kilku lat to mogę zostać skreślony z listy? Czy muszę zwrócić starą licencję pracownika ochrony fizycznej? To bardzo częste pytania pracowników ochrony związane z wpisami na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Nie chcę tutaj pisać o legitymacji, której temat wyczerpałem w artykule „Legitymacja pracownika ochrony”, lecz o samym wpisie na listę. Istnieje pogląd wśród pracowników ochrony, że posiadanie wpisu na listę jest równoznaczne z posiadaniem legitymacji. Niestety tak nie jest i zależność jest następująca:
- można posiadać wpis na listę i nie posiadać legitymacji
- natomiast nie można posiadać legitymacji, jeśli nie posiada się wpisu

wpisnaliste

 

Kto może zostać wpisany na listę kwalifikowanych?

O tym jakie warunki musisz spełnić aby zostać wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej mówi art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia i są to:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego wymienionego w ustawie
- ukończenie 21 lat, ukończenie co najmniej gimnazjum oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo
- posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i inne więcej w ustawie
- posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
- posiadanie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 829.

Dodatkowo na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) co wynika z ust 4 art. 26.

Czy muszę oddać licencję?

Jeśli przed deregulacją posiadałeś licencję pracownika ochrony fizycznej zastanawiasz się pewnie nad tym czy musisz oddać ją do Komendy Wojewódzkie Policji. Otóż nie musisz. Po pierwsze nie wspomina o tym ustawa o ochronie osób i mienia, w której naniesiono zmiany 1 stycznia 2014 toku. Po drugie z informacji jakie przekazują pracownicy wydziałów administracyjnych KWP wynika również, iż nie ma takiego obowiązku.
Lecz musimy pamiętać, iż „licencja” jako taka może posłużyć nam tylko jako pamiątka, choć podejrzewam, iż duże grono pracowników ochrony z sentymentem będzie pochodziło do tego dokumentu.

Kto wnioskuje o wpis na listę?

Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może złożyć tylko i wyłącznie sam zainteresowany, czyli pracownik ochrony, który składa w wydziale administracyjnym KWP odpowiedni wniosek. Pieczę nad listą sprawuje Komenda Główna Policji. Jest to o tyle istotne, ponieważ wśród pracowników ochrony dochodziło do stwierdzeń, iż to pracodawca zgłasza wniosek o wpis na listę.

Jakie dokumenty dołączamy do wniosku?

Wniosek składa pracownik ochrony, a do niego dołącza:
- odpowiedni dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
- dwa oświadczenia: pierwsze o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i drugie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa – tutaj informacja, że nie musi to być zaświadczenie z KRK, może to być zwykłe oświadczenie
- zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
- orzeczenia lekarskie
- decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej – jeżeli taka decyzja była wydana.

Kto i kiedy skreśla z listy

Na początek dodam, że KWP może odmówić wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, jeśli nie spełniamy wyżej wymienionych warunków.
Natomiast KWP może dokonać skreślenia z listy przypadku, gdy pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo i nie spełnia warunków określonych w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4–8, w art. 30 albo w art.38b.

I tutaj nie podoba mi się jeden bardzo ważny zapis. Mam na myśli zapis z art. 29 ust. 6 pkt 1 ustawy cyt. „lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo”. Rozumiem, iż skreśla się z listy osobę którą skazano prawomocnym wyrokiem i nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że ta osoba popełniła przestępstwo. Lecz nie rozumiem dlaczego skreśla się pracownika ochrony, co, do którego dopiero wszczęto postępowanie karne, czy w naszym kraju nie obowiązuje domniemanie niewinności? Przypomnę iż skreślenie z listy łączy się z utratą pracy! A co, w przypadku gdy pracownik zostanie uniewinniony? Czy ktoś mu z tytułu utraty pracy wypłaci odszkodowanie? Wątpię. Ale czy Pan Minister o tym pomyślał? Również wątpię.

KWP może skreślić nasz wpis, gdy wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuściliśmy się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 lub art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Zarówno odmowy wpisu jak i skreślenia z listy następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Czy płacimy za wydanie zaświadczenia?

Pracownicy ochrony, którzy przed 1 stycznia 2014 roku posiadali licencję nie muszą uiszczać opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, lecz osoby które nie posiadały licencji będą musiały uiścić „drobną” opłatę za jego wydanie.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

 
+7 # andre 2014-02-24 16:13
taka drobna oplata to 600pln :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Tajemniczy 2014-02-25 09:29
Cytuję andre:
taka drobna oplata to 600pln :D

A to nie jest cena uzyskania pozwolenia na broń? Tzn. za egzamin.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+6 # 1234 andrzej 2014-02-24 17:16
Każda osoba, która w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego zostanie z urzędu wpisana odpowiednio na listę kwalifikowanych pracowników fizycznej lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony jest ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.
Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób, które w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję, następuje z urzędu (nie ma potrzeby składania wniosku o wpis na listę).
Za wpis dokonywany z urzędu nie pobiera się opłat.
Każda osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego otrzyma zaświadczenie o wpisie na wymienione listy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+3 # Andrzej 2014-02-24 18:00
poprzednio pracownik z II stopniem POF mógł założyć Firmę Ochrony, a jak to wygląda dziś czy pracownik kwalifikowany, może założyć taką Firmę, (np. po podstawówce)
Kto zrypał tę licencje!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+3 # Supello 2014-02-25 09:07
:lol: po gimnazjum owszem .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+4 # Andrzej 2014-02-24 18:09
Ja podpisał bym ustawę o zniesieniu wymogów zakładania Firm Ochrony, - dość z przetargami na człowieka, czyli Pracownika Ochrony, każda Firma która by wymagała Ochrony takiego Pracownika, zatrudniała by na etat osobę z posiadanymi tymi kwalifikacjami, w ten sposób byli by to pracownicy na etacie danej Firmy z pełni im przysługując wysługą lat, z premiami i słusznym wynagrodzeniem - NIE JAŁMUŻNĄ,A poza tym byłby to pracownik znający dokładnie zagadnienia Firmy, a nie taki z przypadku chciany czy nie do przyuczenia i zapoznania się z obiektem przed następnym na niego PRZETARGIEM i żałośnie wynagradzanego PO = P-o O-jczyżnie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+4 # 1 paweł 2014-02-24 19:45
pytanie czy w grudniu 2013r podrszłem do egzaminu na licencje ale nie powiodło mi sie :( aspirant powiedział mi ze przyjdzie do mnie listem od komędanta co dalej mogę robić czy moge podeiść do egzaminu następnego ? z koro to był moje pierwsze podejście ? a powiedzieli wcześniej ze to jest ostatni taki egzamin teraz mam to zaświadczenie ze jestem wpisany na liste kwalifikowanych ale znowu nie mam egzaminu na broń to tak naprawde co mogę robić ? ma kurs 2 stopnia teraz to jest z tym jeden wielki bałagan :( :sad:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+3 # Przemek 2014-02-24 22:46
Również uważam za absurd zapis o skreśleniu kwalifikowanego pracownika ochrony z listy w przypadku wszczęcia wobec niego postępowania, mimo że nie został skazany prawomocnie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+3 # Marcin 2014-02-25 08:15
Mam już to za sobą:-). Dostałem już pismo ze Stołecznej, że zostałem wpisany na listę w.p.o.f.:-). Czekam na nowy żółty dokument od firmy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Damian 2014-03-18 11:28
W Kielcach pojawil sie problem. Pojawily sie pierwsze skreslenia z listy pracownikow kwalifikowanych wobec ktorych stwierdzono ze nie zglosili zmiany miejsca zamieszkania. Dot. To pracownikow ktorych papiery zostaly przyslane z innego woj. Jak rowniez tych ktorzy na terenie kielc zmienili adres zamieszkania. Ja np czekam na dokumenty z innego wojewodztwa i juz zostalo mi powiedziane ze dostane skreslony z listy a w najlepszym wypadku z racji ze mam technika ochrony strace pozwolenie na bron i bede musial je od nowa wyrabiac. Dodam ze w innym wojewodztwie bylem wpisany na liste ale z tego co sie dowiedzialem wpis zostal cofniety a ja nie zostalem skreslony. W kielcach w tamtym tyg. Bylo skreslonych 5 osob. Z tego co wiem nigdzie nie ma takich probl3mow jak tutaj. Zobaczymy jak przyjda moje dokumenty do kielc i co oni zrobia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Sławomir 2014-04-11 06:44
Egzaminów zdawać nie trzeba, potrzebne są zaś zaświadczenia. Zeby je otrzymać trzeba zdać płatną wizytę u wytypowanego psychologa, to raz. Po drugie ktoś musi potwierdzić, że umiesz obchodzić się z bronią, strzelać, znasz stosowne ku temu przepisy u użyciu broni itp. Za to też ktoś pobierze stosowną opłatę. W przyrodzie nic nie ginie. W Polsce nic nie ma za darmo...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Maria 2014-04-24 15:06
W Warszawie żądają poświadczenia notarialnego świadectwa wykształcenia, a dodatkowo zabierają oryginały świadectw szkolenia i lekarskich .Tymczasem w stosownej Ustawie jest ,że składa się kopię a oryginał do wglądu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Rysiu 2014-05-31 09:04
Panowie tragedia. jestem po egzaminie z broni w KWP 100 procent oblało. 1o na 10. Polegliśmy na glauberycie. Strzelanie do "francuza" porażka trzeba mieć 30pkt na 9 szt naboi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # secu 2015-02-04 20:48
I co w tym trudnego? Osobiście razem z instriktorem i grupa bylismy okolo 6 razy na strzelnicy i na egzaminie przez nerwy raptem 47 mialem. Normalnie między 56 a 59 mialem wyniki. Trochę poćwiczyć i po problemie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Bobek 2014-08-01 05:28
A ile czasu czeka sie na wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # iwona 2014-10-15 11:56
3 miesiace
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Paweł 2014-10-28 10:33
Cytuję Bobek:
A ile czasu czeka sie na wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony?

1 miesiac sie czeka na wpis a nie 3 trzy miechy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # iwona 2014-10-15 11:58
to teraz dostaje sie jakas legitymacje ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Paweł 2014-10-28 10:36
tak dostaje sie legitke placi sie za nia 17zl.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Dominik 2014-11-19 20:45
czy jezeli jestem w bazach Policji moge starac sie o ten wpis ???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Jacek 2014-12-19 19:11
Witam legitymacje dostajesz od pracodawcy,a 17 złotych płacisz za papier wydany na komendzie tzw.opłatę naniesioną od naszych zajebistych typów z rządu ba.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Staszek 2015-02-04 17:39
Wszystko to jest wina ministra GOwina. Zderegulować wszystko
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # #siwy 2015-02-16 17:09
CO ZA KRAJ URZĘDASY NA WSZYSTKO MAJĄ CZAS 7DNI 14 DNI LUB 30 DNI A MY JAK CHCEMY COŚ ZAŁATWIĆ TO NA WSZYSTKO MAMY MAKS 7 DNI
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # jack 2015-02-20 13:43
Czy jako były żołnierz zawodowy mogę się ubiegać o wpis?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Jacek 2015-03-16 21:18
Przeciesz Policja ma wszelkie dane osob posiadajacych Licecje ochrony , tak jak ja mam II i wszekla dokimentacje z tym zwiazana to po co ta cala kabinacja. Rozumie ze zaswiadczenie lekarskie tak a reszta po co , chyba poto aby powiekszac biurokracje. A tak narzekaja ze maja za duzo roboty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować